ความเป็นมา

 

เจตนาและการดำเนินการ

เรือนผักกูด
อุทยานอาหารผักพื้นบ้านและรีสอร์ท

โครงการนี้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการแบ่งปัน เกื้อกูลชุมชน สังคมและเครือข่าย ภายใต้แนวความคิด สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการบริโภคพืช ผัก ดอกไม้ธรรมชาติ ปรากฏว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาใช้บริการได้ รับอาหารเพื่อสุขภาพและอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เครือข่ายพืช ผัก พื้นบ้านมีการขยายเพิ่มขึ้น จนทำให้การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มมากขึ้น แม้แต่ขยะเปียก และขยะที่ย่อยสลายได้ทุกชนิด ก็มีการกำจัดโดยธรรมชาติบำบัด ปราศจากกลิ่นและแมลงวัน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง การพัฒนา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ที่นี่

การพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เน้นการลงทุนน้อย แต่สร้างความแปลกและแตกต่าง โดยการพึ่งพาตนเองมากที่สุด

ซีเมนบล็อก
      ทำจากขวดแก้ว หลายชนิด และหลายขนาด เช่น ขวดน้ำอัดลม ขวดเบียร์ ขวดยา ขวดน้ำปลา นำมาหล่อไว้ในซีเมนต์บล็อก เพื่อประหยัดวัสดุที่ต้องจัดซื้อมา คือ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน และสามารถลดน้ำหนักของบล็อกและเพิ่มความแข็งแรงแทนเหล็กได้ รับน้ำหนักได้ค่อนข้างมาก

 

บ้านพัก

นำวัสดุสิ่งก่อสร้าง ที่ปลดระวางแล้ว มาปรับปรุง ให้ใช้ประโยชน์ได้

 

 

 

น้ำประปา  
น้ำใช้ ไม่ต้องขุดบ่อและปั๊มน้ำ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อท่อมาจากลำห้วย ที่อยู่สูงกว่า

 

น้ำยาทำความสะอาด
      นำเอาเปลือกมะนาวหลังจากที่ คั้นเอาน้ำไปปรุงอาหารแล้ว มาทำเป็นน้ำยาล้างจาน ล้างห้องน้ำ ล้างมือ ล้างรถ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้ เปลือกมะนาวหลังจากขั้นตอนนี้แล้วก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักแห้งต่อไป

 

 

กิ่งไม้  
กิ่งไม้และเศษไม้ที่เหลือจากก่อสร้างนำมาเผาถ่าน เพื่อใช้ในการหุงต้ม


การสร้างเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการบริโภคพืชผักดอกไม้ธรรมชาติ
ใช้ แนวความคิดในการนำพืชผักที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาปรุงเป็นอาหารจานหลัก จนเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ทำให้เกิดกระแส อาหารเพื่อสุขภาพ จนทำให้ชุมชนมีความคิดที่จะรักษาพืชผัก จำพวกนี้ไว้ เนื่องจากก่อให้เกิดรายได้ และผลพลอยได้ คือ มีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นงดการใช้ย่าฆ่าหญ้า โดยสิ้นเชิง โดยหันมาใช้แรงงานคน ในการกำจัดวัชพืชแทน

ผักกูด ปลีกล้วย ผักเหลียง

เห็ด น้ำดาหลา น้ำอัญชัน

การลดมลภาวะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขยะ เปียกจากการเตรียมอาหารและอาหารที่เหลือจากโต๊ะอาหารตลอดจนไม้จิ้มฟัน กระดาษเช็ดปาก นำไปเทรวมกันในบ่อซีเมนต์ ซึ่งเป็นบ่อที่ตั้งอยู่เหนือพื้นดินแล้วกลบด้วยใบไม้ ทับอีกชั้น อีกไม่กี่วัน ตัวหนอนก็จะย่อยเศษอาหารหมด กลิ่นเน่าเหม็นก็จะหายไป จากนั้น นำส่วนที่เหลือไปเป็นปุ๋ยหรือวัสดุปลูกต้นไม้ได้