ห้องประชุมสัมนา

ดาวน์โหลดรายการห้องสัมมนา

 

 รายการห้องประชุมสัมนา

 

                1.ประชุมสัมนา (ไม่ทานอาหาร/ไม่ทานเบรค)                 ชม.ละ     1,000 บ.

                2.ประชุมสัมนา (ทานอาหารชุด + ทานเบรค)                   60 คนขึ้นไป          ฟรีค่าห้องประชุม

                3.ประชุมสัมนา (ทานอาหารชุด + ทานเบรค)                   ไม่ถึง 60 คน          ชม.ละ 500 บ.

***การประชุมสัมนาจำนวนคนต้องไม่น้อยกว่า 30 คน***

**ทานอาหารชุด 2,500บ.+ทานเบรค 70บ.**

 

รายการห้องประชุมสัมนารายการห้องเลี้ยงสังสรรค์

 

                1.งานเลี้ยงสังสรรค์ (เฉพาะมื้อเที่ยง ไม่เกิน 3 ชม.)          80 คนขึ้นไป          ฟรีค่าห้องเลี้ยง

                2.งานเลี้ยงสังสรรค์ (เฉพาะมื้อเที่ยง)                                  ไม่ถึง 80 คน          ชม.ละ 800 บ.

***งานเลี้ยงสังสรรค์จำนวนคนต้องไม่น้อยกว่า 40 คน***

**ทานอาหารชุด 2,500บ.**

*เกิน 3 ชม. คิด ชม.ละ 800 บ.*